Реформата в образованието следва да започне с автономията на училищата, с освобождаване на творческия потенциал на учителите и учениците

Реформата трябва да тръгне от автономията на училищатаЧастните училища в Естония получават държавна субсидия срещу изискването да спазват закона, казва проф. Еве Айзеншмид, зам.-ректор на университета в Талин, Подготви: Ванина Стоянова, Снимка: ЮЛИЯН САВЧЕВ, една публикация на в-к СЕГА

Проф. Еве Айзеншмид е заместник-ректор в Университета на Талин. Преди това е била директор на Haapsalu Collegе от самото му създаване през 1998 г. Основава център за консултиране на учители, които работят в колежа и региона. В момента Еве е и член на борда на директорите на естонската организация Noored Kooli, част от международната мрежа Teach For All. Проф. Айзеншмид беше един от основните лектори на годишната конференция „Образование“, организирана от фондация „Заедно в час“.

– Проф. Айзеншмид, какъв е ключът за успеха на Естония, която се представи по-добре от Финландия на последното международно проучване за грамотността на 15-годишните PISA 2012?

– Една от причините за успехите в Естония е фактът, че в училището има голяма автономност. Ролята на училищното ръководство е особено важна за да бъде тази система успешна. Училищата и лидерите в образованието като цяло имат отговорността, че промяната зависи от тях. Нещата стартират от училище, а не е необходимо някой от министерството да ни спусне някакви неща за да започнем да работим. При нас учителите изключително много са фокусирани върху резултатите на учениците – какво научават децата, как децата да бъдат мотивирани, а не върху това какво се случва с учителя в училище. За учителите наистина най-водещата сила е какво постигат децата. По същия начин и държавните образователни изисквания са базирани на този подход – какво научават децата, как да ги мотивираме в класната стая и как ги оценяваме. Начинът, по който се оценяват децата в училище, е критерий и за оценяването на работата на учителите. Именно върху този подход е изградено и професионалното развитие на учителите – как начинът им на преподаване да е фокусиран върху децата.

– Какъв е фокусът в учебните програми в Естония – върху фундаменталните познания или върху практическото прилагане на наученото?

– Учебните програми в Естония се състоят от две части. От една страна, учениците трябва да усвоят общи компетенции, които са необходими в XXI век. Например комуникационни компетентности, умения за решаване на проблеми, работа в екип, креативно мислене и т.н. На следващо място идват познанията по различните предмети. Понякога учителите се фокусират само върху предметите. По тази причина е изключително важно те да си сътрудничат – ако се правят различни извънучилищни дейности за децата, могат да се съчетаят един или два предмета, в които освен знанието по съответната дисциплина те да се научат как да си комуникират помежду си. Другият интересен факт е, че всяко училище създава свои образователни изисквания и собствена програма, която е базирана на държавните образователни изисквания и държавната учебна програма. Така в училища в по-малките населени места в уроците по география и история ще се наблегне на неща от местния контекст. Учениците от големите градове пък ще обсъждат важни за тях въпроси. Много често учителите излизат извън рамките на училището за да си сътрудничат и с местни институции.

– Какви мерки се предприемат за училищата със слаби резултати?

– В Естония няма независим орган за оценяване и инспектиране на училищата, както е във Великобритания например, а имаме отдел или звено, което прави подобни проверки. Специфичното при нас е, че не инспектираме периодично всички училища, а по-скоро се фокусираме върху определени проблеми. Например ако искаме в съответната година да решим проблем, свързан с учениците със специални образователни проблеми, въз основа на данните, с които разполагаме, се подбират училища с повече такива деца. И в тези училища се правят повече инспекции. Този отдел или звено има по-скоро подкрепяща роля, а не толкова да инспектира или да наказва съответното училище. Другата му роля е да набележи области, в които може да ги подпомогне и да им предложи различни планове за развитие.

– На какъв принцип се финансират училищата?

– Училищата принадлежат на общините, има и държавни училища – това са гимназиите. Общините получават пари от държавата и тези средства зависят от броя на записаните ученици. Общината, ако пожелае, има възможност да представи и допълнителни средства за ремонтни или за други дейности. Като цяло няма допълнително финансиране на училищата, които се представят по-зле, единствено в момента съществуват няколко допълнителни програми специално за училищата, в които има деца с руски произход, да учат естонски език.

– Частните училища получават ли субсидия от държавата?

– В Талин – най-голямата община в страната, има няколко частни училища. Има включително и такива, които се управляват от родители. Има и много малки частни училища, които работят и прилагат алтернативни педагогически практики като педагогиката на Валдорф или Монтесори, но това са наистина много, много малки училища. Всички те получават публично финансиране. В медиите напоследък имаше дискусия, че някои частни училища дори получават по-голямо държавно финансиране в сравнение със субсидията за общинските или държавните училища. Няма никакви контролни механизми как тези училища харчат държавната субсидия, единственото изискване е те да следват всички законови и нормативни изисквания, които важат и за останалите училища.

– Знаем, че учителите са един от основните двигатели на реформата. За съжаление в България това е застаряваща професия. Какъв е статусът на учителите в Естония?

– Учителската професия в Естония става все по-популярна, но все още не е достигнала и нивото на Сингапур или Финландия, където най-умните и най-талантливите стават учители. Според мен ролята на университетите за подготовката на бъдещите учители е много важна. Много често студентите от педагогическите специалности не са най-умните, най-талантливите и най-надарените и университетските преподаватели трябва да положат усилия за да ги мотивират да навлязат в професията, да развиват аналитичните им умения, включително и за самокритичност. За да си добър учител не е необходимо да си бил най-добрият в университета или в гимназията. Голяма част от учителите, които са имали различни трудности в училище или в университета, успяват доста по-лесно да забележат същите проблеми у учениците и да се справят доста по-лесно в сравнение със свои колеги, които не са преминали през тези трудности в класната стая.

– Разкажете за програмата за подкрепа на млади учители в Естония.

– Тя стартира преди около 10 г. и аз като университетски преподавател съм един от създателите й. Интересното на тази програма е, че тя не е фокусирана само върху уменията, а и върху социализацията и работата в екип. Както вече споменах училищата в Естония са изключително автономни и развиват свои собствени програми, образователни изисквания и т.н., тоест работата в екип и чувството, че си част от тази общност, са изключително важни. Голяма част от дейностите са подходящи и за учители с повече опит. Например взаимното посещаване на уроци, които дават обратна връзка, е нещо, което може да бъде полезно не само за младите учители. Това може да доведе и до по-дългосрочно сътрудничество – двамата учители могат да направят съвместен проект със свои ученици, да се съчетаят два различни предмета и т.н.

– Каква е ролята на родителите?

– Родителите все повече се интересуват от случващото се в училище и техният глас в обществото става все по-силен. От една страна, училището има борд или съвет, в който участват както родители, така и представители на общината. Този орган има голяма власт – одобрява бюджета, различни програми за развитие на училище, понякога отхвърля решения на директора. Често директорите са насърчавани да си сътрудничат с родителите, защото родителите могат да бъдат изключително полезни с идеи и съвети как да се подобри образованието на учениците. От друга страна, родителите имат годишна среща с учителя, на която се дава информация и се анализира представянето на ученика на съответния етап, дават се съвети на родителя как да подобри представянето на детето си в училище. Всяко училище има и електронна система, в която родителят може не само да види какви са оценките на детето му или какво е домашното за утре, но може, ако иска, да пише в тази система и да остави съобщение за учителя. Това е чудесна платформа за размяна на информация, а не да се гонят един друг.

– България е пред задачата да реформира образователната си система. Откъде според вас трябва да започне?

– Автономията на училищата е едно от нещата, върху които трябва да помислите. Освен това хората трябва да имат вяра за това какво се случва в училище за да може тази реформа да се случи. Училищното ръководство трябва да поеме своите отговорности за училището като организация, създаване на творческа среда за учителите и учениците.

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

 

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s