Заповядайте в моята „класна стая“ – „кабинет“ или „семинарна зала“? – по философия, днес ще обсъждаме темата за смъртта!

В ситуацията, в която се намираме, дали не е най-добре да се захванем с усърдни философски размисли и дискусии по темата:

Дали смъртта не е предверие към безсмъртието?

Дали точно тази тема не е най-актуална за момента – пък и по принцип?

Страшна ли е смъртта? Дали народът с право толкова много се бои от нея?

Какви идеи за смъртта са ви познати? Можем ли да разберем смъртта ако съвсем не разбираме живота? И т.н.

Въпроси колкото щеш. В моята виртуална класна стая по философия днес ще обсъждаме тия въпроси. (Прочети ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ)

Освен това смятам, че нашият „Картаген“ – масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! – е крайно време да бъде разрушен…

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

И в Украйна въведоха това, за което се боря от години – и за което комунисто-гербовашкият режим ме остракира от „образователната“ система на Мутроландия!

… В министерства отметили, что ученики получат возможность „строить индивидуальные образовательные траектории“выбирать учебные предметы и иметь больше прав для ученического самоуправления, а родители – гарантии безопасного среды для детей, в частности защиты от буллинга, а также право инициировать внеплановый институциональный аудит в школе.

„Документ предоставляет учителям реальную автономию в создании программ, разработке систем оценки, открывает широкие возможности для повышения квалификации и роста их зарплаты. Закон также устанавливает новые подходы к назначению директоров школ, предоставляет больше возможностей для усиления школ педагогами и вводит педагогическую интернатуру для молодых учителей“, – сказано в сообщении. … (Прочети ЦЯЛАТА СТАТИЯ)

Освен това смятам, че нашият „Картаген“ – масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! – е крайно време да бъде разрушен…

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд. Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

Заповядайте в класната стая по философия!

Освен това смятам, че нашият „Картаген“ – масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! – е крайно време да бъде разрушен…

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

Кое стои по-високо, кое цените повече: приятелството или любовта? А има ли в днешно време любов – или има само секс?

По публикацията от вчера със заглавие Изследване по важния въпрос: Възможно ли е мъж и жена да са само приятели? се изказаха неколцина човека, а някои от запитаните даже… ми се обидиха (!!!), както е да е, отпочна се нещо като дискусия, в която необходимо стигнахме до нови и нови въпроси. (Можете да проследите дискусията както във фейсбук, така и в тук, в блога ми. А ако искате, можете да се включите в нея, стига, разбира се, да има какво да кажете, стига да имате некакви мисли, нали така?) Ето какво ми се наложи да напиша там току-що:

За Платон и приятелството (между мъже) е вид любов, само дето в нея няма нищо еротично-сексуално, а има само чисто духовни изживявания. За него една любов е „по-истинска“ и „по-висша“ доколкото не робува на плътско-сексуалното, в този смисъл „платоничната“ любов между мъже (философи) е най-висшата, оттук иде широко известното положение, че приятелството стои по-високо от любовта. (Прочети ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ)

Освен това смятам, че нашият „Картаген“ – масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! – е крайно време да бъде разрушен…

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров СТРАСТИТЕ И БЕСОВЕТЕ БЪЛГАРСКИ (с подзаглавие Кратка психологическа история на съвременна България), изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2008 г., 320 стр. Хронология и феноменология на случилото се след 1989 година, както и вникване във факторите, които определят нашата национална съдба. Книга за нашите лутания по пътищата на свободата, за раждането и пътя на младата българска демокрация, за това какви сме ние, съвременните българи, книга за пропилените ни шансове и за покрусените ни надежди. Но това е една въпреки всичко оптимистична книга, която ни казва, че от нас, гражданите, зависи всичко: ако сме мизерни духом, няма как и да не живеем в бедност. От нашите ценности зависи съществуването, живота ни. Духовната безпътица поражда историческите, пък и сегашните ни нещастия. А растежът на нашите сили – и като индивиди, и като нация – тръгва от освобождаването на съзнанията ни от ония коварни скрупули и дефекти, заради които толкова сме си патили – и за които сме платили тежка цена.

Изследване по важния въпрос: Възможно ли е мъж и жена да са само приятели?

Познавам двама сравнително млади човека, мъж и жена, които от известно време имат доста близки отношения, за които твърдят, че са изцяло приятелски, т.е. чисто платонични. Този казус силно ме заинтересува и по тази причина реших да запитам тях двамата как мислят по един важен въпрос, който задавам и на вас, ще се радвам повече хора да ми отговорят; за целта го публикувам и в интернет, т.е. в блога си и във фейсбук; ето сега и самия въпрос във формата, която го зададох на въпросните двама човека (както ще забележите, въпроса го формулирах като отправен към този същия мъж, а после реших да го изпратя и на жената, с която той дружи, изхождайки от съзнанието, че не искам намесата ми в техните отношения да бъде разбрана прекалено превратно или, опази Боже, като злонамерена): (Прочети ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ)

Освен това смятам, че нашият „Картаген“ – масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! – е крайно време да бъде разрушен…

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

До какви поражения в душите води безчувствеността?

Ҵєцѻ Ҋѻшєвѣ: Колко жалко – хора, на които сме вярвали само до преди месец и сме били готови да си сложим главата в торбата за тях, сега ни изглеждат напълно абсурдни! Оказва се, че към „речника на взаимоотношенията“ трябва да добавим и думичката „лъжец“!

Ангел Грънчаров: Лъжещият си позволява да лъже защото е безчувствен, защото не може да почувства колко грозно е да лъжеш – и колко страшно е да загубиш доверието на човека до теб, когото цениш (по същата причина, именно безчувствеността, той не може да оцени истински ония хора, които заслужават да бъдат ценени, уважавани, обичани!). Страшна човешка трагедия е безчувствеността, такава е моята теория по въпроса: безчувствеността е извор на всичките недъзи на човеците, тя води неумолимо и до обезчовечаване (такива нещастници стават душевно мъртви, стават някакви „живи мъртъвци“, т.е. стават зомбита!).

Темата на тазседмичното ми предаване „Изкуството да се живее“ по Пловдивската обществена телевизия ще бъде точно тази: До какви поражения в душите води безчувствеността? (Ако някой желае да ми бъде събеседник по тази тема в студиото, да каже, да заповяда!)

Освен това смятам, че нашият „Картаген“ – масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! – е крайно време да бъде разрушен…

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд. Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

Дали да не емигрирам в Русия: щото за мен работа като учител по философия в свидното ни отечество МУТРОЛАНДИЯ, оказа се, няма – и няма да има?!

В Русия имали голяма нужда от учители, мен пък, учител по философия, мутро-комунистическият режим ме изгони от българското „образование“: дали пък да не опитам чрез посолството на Русия да си потърся работа като учител в Русия? (Все пак дипломата ми руска, завършил съм Санкт-Петербургския държавен университет, имам всичките права да бъда учителпо философия в Русия!) Като ми мина през ума тази мисъл, мигновено се запитах: добре де, но как ще реагират руските властващи бюрократи ако свободолюбив учител по философия като мен почне да общува с младите в руско училище?! У нас, в „европейска“, с извинение, България, комунистическите плоски властващи мозъци в образованието побесняха заради свободолюбието ми (без любов към свободата няма как да има любов и към мъдростта, т.е. не може да има никаква философия!) и ме опраскаха безпощадно, без капка милост, а как ли ще реагират руските плоски комунистически властващи мозъци ако аз специално по някакво чудо се окажа учител в руско училище? Дали няма направо да ме разстрелят в класната стая, в аудиторията – щото в кагебистка Русия свободата е още по-ненавистно нещо отколкото в мутренска България?! Та дали все пак да не опитам да емигрирам в Русия, с оглед да си намеря там работа като учител, щото за мен работа като учител в свидното ни отечество МУТРОЛАНДИЯ, оказа се, няма – и няма да има?!

Освен това смятам, че нашият „Картаген“ – масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! – е крайно време да бъде разрушен…

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров СТРАСТИТЕ И БЕСОВЕТЕ БЪЛГАРСКИ (с подзаглавие Кратка психологическа история на съвременна България), изд. ИЗТОК-ЗАПАД2008 г., 320 стр. Хронология и феноменология на случилото се след 1989 година, както и вникване във факторите, които определят нашата национална съдба. Книга за нашите лутания по пътищата на свободата, за раждането и пътя на младата българска демокрация, за това какви сме ние, съвременните българи, книга за пропилените ни шансове и за покрусените ни надежди. Но това е една въпреки всичко оптимистична книга, която ни казва, че от нас, гражданите, зависи всичко: ако сме мизерни духом, няма как и да не живеем в бедност. От нашите ценности зависи съществуването, живота ни. Духовната безпътица поражда историческите, пък и сегашните ни нещастия. А растежът на нашите сили – и като индивиди, и като нация – тръгва от освобождаването на съзнанията ни от ония коварни скрупули и дефекти, заради които толкова сме си патили – и за които сме платили тежка цена.