Някои от активностите и инициативите на Центъра за развитие на личността HUMANUS

Posted on Updated on

Курсове, обучения, консултации, тренинги, осъществявани от Центъра за развитие на личността HUMANUS:

» Развитие на способностите » Семейно консултиране » Проблеми в общуването » Личностни проблеми и личностно развитие » Конфликти и неразбиране » Сексуални проблеми » Повишена тревожност » Проблеми в социализирането » Ефективно учене, успехът в познанието » Развитие на интелигентността » Професионално ориентиране » Общуване и разбиране » Жизнени стратегии

Мое провокиращо дискусия писмо до родителите на учениците от един „проблемен клас“

Posted on Updated on

Тия дни предстои да се проведе родителска среща в училището, в което работя. Аз лично много обичам да разговарям с родителите особено от т.н. „проблемни класове“, падам си по такива дискусии и често съм участвал в такива родителски срещи, но този път, за жалост, по обективни причини не мога да присъствам и участвам. А все пак искам да кажа на родителите как аз виждам ситуацията. В един момент ми хрумна да напиша на родителите нещо като „писмо“; е, седнах и току-що написах това писмо; ето го, публикувам го в блога с надеждата, че то може да помогне с нещичко и на други родители и учители дори, които се намират в аналогична тежка ситуация:

Писмо до родителите от 9 … клас от техния учител по психология и логика

Уважаеми родители,

Възпрепятстван съм (въпреки желанието ми) и не мога да присъствам на родителската среща във вторник. Но имам желание да ви кажа някои важни според мен неща. По тази причина помолих класната ръководителка г-жа К. да доведе до вашето знание това мое писмено обръщение.

В 9 … клас по моето възприятие е възникнала изключително тежка психологическа и нравствена обстановка, спрямо която следва да се вземат спешни мерки – та да бъде поправена най-скоро. В това отношение много можете да спомогнете вие, родителите на учениците. Без вашето активно участие и съдействие ситуацията едва ли може да бъде променена.

В часовете при 9 … клас обстановката е много напрегната, шумно е, твърде много ученици си позволяват да не обръщат никакво внимание на това, което преподавателят казва и прави, приказват си със съседите, „забавляват” се, играят си с джиесемите, не пишат в тетрадката или изобщо нямат тетрадка, позволяват си невъзпитано, грубо, арогантно отношение към преподавателя, провикват се за каквото им скимне, иначе казано, предизвикателно нарушават основни норми на човешкото общуване. Кои именно конкретни ученици имат най-голям принос за такова едно разваляне на обстановката в класа г-жа К. ще ви съобщи, но особено неприятното е, че и в класа като цяло липсва какъвто и да било опит за противодействие на такова едно поведение от страна на пасивното мнозинство от учениците. Личи си, че има и сериозни ученици, на които тази ненормална обстановка им е крайно неприятна, но те са незначително малцинство и не смеят нищичко да кажат на злосторниците, развалящи атмосферата в класа. Разбира се, в такава една обстановка е невъзможно да се води пълноценен учебен процес; ясно е, че трябва да се направи всичко, че психологическата обстановка в класа да се промени по коренен начин и то в най-кратко време.

Позволявам си да ви призова най-активно да въздействате на вашите деца за това щото те не само да променят собственото си поведение и държание в час в позитивна посока, но и също така самите те да се активизират и да проявят някакви инициативи с оглед оздравяването на обстановката в часовете. Разбира се, ние, учителите, ще направим зависещото от нас, но трябва да ви уведомя като специалист в областта на психологията, че ние чудеса съвсем не умеем да правим, не всичко е по нашите сили, без подкрепа от страна на родителите и на самите ученици положителна промяна в класа не може да настъпи. От това положение, излишно е да казвам, но все пак ще го кажа, най-ощетени са тъкмо самите ученици, най-много ще пострадат техните интереси. Нашето желание е вашите деца да получат колкото се може по-качествено образование, ние сме готови да им помогнем за това, истината обаче е, че главната отговорност за всичко пада именно върху самите ученици – и върху вас, техните родители. Вярвам, че казаното на тази родителска среща не само от мен, но и от други учители ще ви обезпокои сериозно, което е добра предпоставка заедно, с общи усилия, да променим ситуацията към добро, та да се случи тъй желания от всички поврат от зло към добро.

Учениците от класа добре знаят, че моето желание е в часовете по психология да има най-приятна, спокойна и човечна обстановка, която именно е най-благоприятното условие те да имат напредък в усвояването на учебния материал – и най-вече в развиването на своите собствени личности, в развиването на своите ценни качества и способности. За жалост всичките ми опити да възникне такава една обстановка до този момент се провалят тъкмо поради възникналата в класа крайно тежка психологическа и нравствена обстановка; до този момент усилията ми в посока на промяна на неблагоприятната обстановка по обясними причини не са довели до съществен резултат.

Моето разбиране е, че самите ученици трябва да поемат главната отговорност за промяната към добро в обстановката в класа. Учителят може да им съдейства за всичко, но не той трябва да бъде двигателят, а двигателят трябва да е най-вече цялата общност от ученици в класа – и също така всеки отделен ученик може да допринесе много, разбира се, най-напред като внесе корекции в собственото си съзнание и поведение.

За да бъдат активирани учениците за полагане на усилия в тази посока трябва да им помогнете вие, техните родители. Ако родителите не полагат всекидневни усилия в тази посока, а именно да контролират поведението на своите деца в училище, да са наясно как техните деца се държат в час, ако не са загрижени за всичкото това, има съвсем реалната опасност положението да бъде изпуснато от контрол, а последиците от това, повтарям, ще са за сметка най-вече на самите ученици, ще пострадат техните коренни интереси, ще пострада тяхното образование, обучение и личностно развитие. Ще пострада в крайна сметка тяхното бъдеще.

Много често в очите на родителя неговото дете е „най-доброто”, а виновни за неговите провинения са било обстоятелствата, било някой друг, примерно… учителите. Трябва обаче да имате предвид, че вашите деца се държат по един начин в дома, а много често по съвсем друг начин в училище. Винаги се получава така, че групата, класът, в който ситуацията се е влошила, влияе крайно негативно на по-слабите в психично отношение ученици, те се поддават на лошо влияние от страна на групата и се държат твърде неадекватно в такава една злотворна обстановка. Вземете предвид и това обстоятелство. Много често то не се съзнава и по тази причина възникват излишни конфликти.

Нека заедно – ученици, родители, учители, училищна администрация – да направим всичко нужно за това щото и в 9 … клас съвсем скоро да настъпи една благоприятна промяна към добро. Поговорете най-сериозно и отговорно с вашето дете, изслушайте го, опитайте се да му въздействате със силата на своя авторитет да осъзнае вината и грешките си и да внесе на тази основа корекции в поведението си в час. Този е начинът да се повлияе на един човек в положителна посока – чрез най-човечни разговори, с доброжелателност, с убеждаване. Трябва да направите нужното децата ви да си признаят вината и грешките и да започнат да полагат усилия за промяна в съзнанието и в поведението си.

Уверен съм, че при добро желание от страна на всички – а ние, учителите, имаме това желание непрекъснато, постоянно! – промяната към добро ще настъпи съвсем скоро. Ще стане непременно така по причина на това, че всичко зависи в крайна сметка от нас, не от някой друг, а само и единствено от нас самите.

Всичко в този живот зависи от нашето съзнание и от нашето лично отношение към нещата. Най-напред всеки трябва да промени нещо вътре в себе си, трябва да има доблестта да признае истината за реалното състояние, трябва също така да се вслуша най-внимателно в това, което говори собствената му съвест, трябва да има достойнството да признае и собствената си вина, а на тази основа вече повратът към добро е вече неизбежен.

Това сякаш е главното, което исках да ви кажа. Моля да ме извините ако бях прекалено обстоятелствен или многословен. Темата е голяма, много съжалявам, че не мога да участвам в дискусията по време на родителската среща, но се надявам с това мое писмо да съм спомогнал поне малко проблемите да бъдат правилно поставени и съвсем скоро решени.

Каквото друго мога да направя в тази посока съм готов да го сторя непременно и най-добросъвестно, на ваше разположение съм, така да се рече.

С уважение: Ангел Грънчаров, учител по философия

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров БЪЛГАРСКАТА ДУША И СЪДБА (с подзаглавие Идеи към нашата философия на живота, историята и съвременността), , 12.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-375-7, 354 стр. Книгата е новаторски опит за по-цялостно представяне и описание на битуващите в нашето съзнание исторически и „народопсихологични“ комплекси, които определят и нашите реакции спрямо съвременните реалности на живота ни. Авторът търси смисъла, който се крие в случващото се с нас самите, изхождайки от предпоставката, че ясното съзнание за това какви сме като индивиди и като нация е основа на така необходимата ни промяна към по-добро. А този е залогът за бъдещия ни просперитет.

Покана за дискусия по важна тема: Равни ли са мъжете и жените, как да разбираме „равенството на половете“, какво то означава?

Posted on Updated on

Моят приятел Феодор Иванов е написал във Фейсбук нещо интересно, което е добра основа за разгръщане на дискусия по един изключително важен въпрос: за равенството на половете, как да го разбираме, какво то означава и пр.? С оглед да налея малко „масълце в огъня“ на евентуална такава душеспасителна дискусия (наричам я така, понеже дискусия по тези въпроси наистина е много важна особено за младите, които трябва да имат пределна яснота за великите отговорности на двата пола пред живота) написах там един доста странен или провокационен коментар; с оглед на това и читателите на блога да могат да участват в такава една бъдеща дискусия ето, пренасям двата коментара и тук:

Feodor Ilivanov: Навремето един приятел персиец (вече покойник) ми подари книгата „Семейното право в исляма“ на български, издадена или разпространявана от Иранското посолство в София. Запомнил съм един бисер: „Мъжът и жената са равноправни, но това не означава, че жената е равна на мъжа“.

Ангел Грънчаров: С риск да се изложа, да бъда оплют или осмян ми се ще все пак да кажа, че има някаква истина в това твърдение: двата полата наистина не са равни във всички отношения, да твърдим противното е неоснователно. Ако мъжът и жената бяха напълно равни във всички отношения и всеки пол си нямаше своята особена роля и отговорност в живота, тогава просто нямаше да има нужда да съществуват два пола, обезсмисля се съществуването им. Двата пола, бидейки различни, се допълват до едно цяло и затова са си жизнено необходими. И си има изцяло мъжки и изцяло женски отговорности в живота.

Тъй че „пълното равенство“ на половете и изтриването на всички различия между тях е една утопия, е пълна невъзможност, а също така е и крайно вредно. В днешно време обаче тече такъв процес: жени се напъват да изпълняват мъжки отговорности и задължения – и мъже се напъват да правят неща, които по природа са отредени на жените. Великият Сократ по тия въпроси има чудесна теория, която е малко позната и е добре да бъде припомнена. (За което съм писал много и сега няма нужда да повтарям всичко вече писано и казано.)

Доста противно е, примерно, мъж да се държи като жена, да има женски маниери и поведение, такива неща се случват обаче може би само за да ни напомнят, че пренебрегването на границите между половете, поставени от самата природа, изобщо не е безнаказано. Разбира се, това гледище не означава, че жената следва да бъде дискриминирана или обиждана, напротив, заслужава да бъде много почитана; без жените животът е невъзможен, това поне се съзнава от всички. Но, повтарям, идеята за „пълно равенство“ на половете във всички отношения и опитите да се заличи границата между тях е противоестествена и дори безчовечна.

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров Преследване на времето: Изкуството на свободата, . изд A & G, 2003 г., разм. 21,5 / 14,5 см, мека подвързия, ISBN 954-8945-88-6, 280 стр, 8.00 лв… Книгата говори за „нещо“, което е близко на всеки един от нас: времето. Тя се опитва да ни насочи към чисто човешкото в него, към неговата ценност за човека. Това, че времето не ни е чуждо и ни изглежда „добре познато“, съвсем не означава, че го разбираме. Нашето предварително познание за времето не навлиза в неговите дълбини, а само докосва повърхността, най-бледата му външност. Съзнанието за време го приема за факт, с който трябва да се „съобразяваме“, но не отива по-нататък и не се задълбочава в неговата тайна. Когато обаче ни запитат А що е време? почти нищо не можем да кажем: мълчанието е нашият отговор. Тази необичайна и изненадващо понятна философска книга „поглежда“ в скритото „зад“ мълчанието ни – за Времето, живота, свободата.

Много интересно и поучително видео по темата „Интервю за работа в ИТ сектора“

Posted on Updated on

.

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров СТРАСТИТЕ И БЕСОВЕТЕ БЪЛГАРСКИ (с подзаглавие Кратка психологическа история на съвременна България), изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2008 г., 320 стр. Хронология и феноменология на случилото се след 1989 година, както и вникване във факторите, които определят нашата национална съдба. Книга за нашите лутания по пътищата на свободата, за раждането и пътя на младата българска демокрация, за това какви сме ние, съвременните българи, книга за пропилените ни шансове и за покрусените ни надежди. Но това е една въпреки всичко оптимистична книга, която ни казва, че от нас, гражданите, зависи всичко: ако сме мизерни духом, няма как и да не живеем в бедност. От нашите ценности зависи съществуването, живота ни. Духовната безпътица поражда историческите, пък и сегашните ни нещастия. А растежът на нашите сили – и като индивиди, и като нация – тръгва от освобождаването на съзнанията ни от ония коварни скрупули и дефекти, заради които толкова сме си патили – и за които сме платили тежка цена.

Доверете се на Центъра за развитие на личността HUMANUS!

Posted on

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

В страната, в която ечи нашето свидно „Най-мразим да мислим!“ някакъв нагъл философ се осмели да ни подразни като ни предложи курс по свободомислие, по творческо, по същинско мислене – пфу, каква отврат!

Posted on Updated on

Особено ми е приятно да гледам как народът и човечеството (е, само българската част от него де!) най-внимателно полага усилия да не покаже, че изобщо е забелязала обявата за моя курс по автентично мислене! :-) Това просто ми показва, че този курс е жизнено необходим, е направо съдбовен: представяте ли си каква подигравка е в страната, в която постоянно, поголовно, масово се демонстрира нашата тъй свидна максима „НАЙ-МРАЗИМ ДА МИСЛИМ!“ някакъв си там нагъл философ си позволява, представете си, да ни дразни като ни предлага курс по свободомислие, по творческо, по същинско мислене – пфу, каква гнус, каква отврат!!!

Да, продължавам да предлагам своя курс, наречен ИЗКУСТВОТО НА МИСЪЛТА, нищо че рискувам да бъда масово намразен и презрян; нека да ме мразят, нека да ме презират, правя го за доброто на ония, които ще разберат идеята ми, а на другите никой и нищо не може да им помогне…

Майната ти, Грънчаров, искаме си… Кобилкина!!! :-)

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

Обявявам курс по творческо, продуктивно мислене – възползвайте се!

Posted on Updated on

Онова, което не е било помислено, не съществува… :-)

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ТАЙНСТВОТО НА ЖИВОТА: Въведение в практическата философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2006 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN-13: 978-954-321-246-0, ISBN-10: 954-321-246-5, 317 стр., 10.00 лв. Авторът тръгва от простия факт, че човекът е живот, че ние сме живи и влюбени в живота същества, от което следва, че по никой начин не бива да му изневеряваме: да си мислим, че сме “нещо повече от това”, че сме “нещо повече от него”. Но човекът е и разбиращо същество, което значи, че не се задоволява с “простата даденост” на непосредствения живот, а непрекъснато търси смисъла, неговата ценност за нас самите. Оказва се, че ние живеем като че ли само затова непрекъснато да търсим себе си, което, от друга страна погледнато, означава, че постигаме себе си само когато свободно “правим” себе си, своето бъдеще, а значи и съдбата си. Пътят на живота у човека изцяло съвпада с пътуването към самия себе си, от което не можем да се откажем…